“Dünya saadeti dahi ibadette ve Allah’a asker olmaktadır.” kaidesini müslümanlar yerine getirmekte eksik mi yapıyor? Allah’a asker olmak, O’na iman ile bağlanıp ibadet ile O’nu razı etmek manasınadır. Bir mümin Allah’a iman edip O’nun emir ve yasaklarını yerine getirir ise, hem Allah’a asker olmuş olur, hem de dünya hayatında mesut ve bahtiyar olur. Burada göz […]

Namaz insanın işlediği bazı günahlara keffaret olabilir mi? İnsanın kıldığı namazın,onun işlemiş olduğu günahlara keffaret olacağı bizlere Hadis-i Şerif’lerle müjdelenmiştir. Namazın günahlara keffaret olduğu ile ilgili bazı hadis-i şerifler şöyledir: Hz. Selman (Ra)’dan rivayet edilmiştir. Resulullah (AVS) şöyle dedi: “Bir Müslüman güzel bir şekilde abdest alır, sonra beş vakit namazını kılarsa yaprakların ağaçtan döküldüğü gibi […]

İnsanın önünde iki yol olduğu ve bu yolu da kendisinin seçtiği söylenir, bu yollar nedir? İnssanın dünya hayatında önüne çıkan yol ikiye ayrılır. Bu da biri sağ, diğeri sol yol diye tarif edilir. Sağ bir taraf, sol da diğer taraf manasına kullanılan bir ifadedir. Ancak zamanla her iki ibare de deyimleşmiş,sağ taraf hayrı ve hayır […]