İnsanın kaç türlü fiili, yani işi vardır, hangisinden sorumludur? İnsanda iki türlü fiil cereyan eder, birisi ihtiyarî(insanın istegine bırakılmış) diğeri ise ızdırarî(uyması mecburi olan iş).Birincisinin ortaya çıkmasına insan iradesi şart kılınmış, ikincisi ise tamamen onun iradesi dışındadır. İkincisinde kulun hiçbir rolü, hiçbir vazifesi yoktur. Dileyen de Allah’tır yaratan da. Organlarımızın çalışması, cinsiyetimiz, boyumuz, rengimiz, ırkımız […]

İnsan ile hayvan ve mahlukat arasındaki farkı kısaca nasıl özetleyebiliriz? Kainatta, her varlığın bir vazifesi ve gayesi vardır. Tavuk yumurta yapmakla vazifelidir. İneğin işi süt vermektir. Ağacın işi meyve vermektir. Hayvanlar ve diğer mahlukatın çok sade bir hayatları vardır. İlâhî ilhamla görevlerini yerine getirirler. İnsan dışındaki bütün mahlukatın yapacağı işler ve rızıkları İlâhî ilham ile […]

Canlılar rızıklarını kendi aklılları ve güçleri ile mi elde ederler? Üstad Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur adlı eserinde şöyle bir ifade dikkatimizi çekmektedir: ”Rızık,iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki acz ve iftikarın nisbetinde geliyor.”(İftikar:Yoksulluğunu, fakirliğini açığa vurmak. Çok ihtiyacı olmak.) Üstad Bediüzzaman Hazretleri, rızkın canlıların kendi güçleriyle aldıkları bir mal olmadığını, doğrudan doğruya rahmet ve […]