”Bismike Allahümme” tabiri ilk defa nezaman kullanılmıştır? ”Bismike Allahümme” tabiri ilk defa Taif halkının reisi ve arabın meşhur şairlerinden Umeyye bin Ebi Said tarafından kullanılmıştır. Bu tabir daha sonra Arapların hoşuna gitmiş ve mektup ve kitaplarında kullanmaya başlamışlardır. Bu zat Cshiliye Devrinde mukaddes kitabları okumuş, putperestliği terk ederek Hz. İbrahim (AS)ın dinine girmiştir. Daha sonra […]

Efendimiz(ASV)a ismini kim koymuştur? Peygamber Efendimiz (ASV)ın ismini dedesi Abdulmuttalip koymuştur. Efendimiz(ASV)ın Annesi Âmine, doğumdan sonra dedesi Abdülmuttalib’e haber göndererek bir erkek torununun dünyaya geldiğini ve gelip O’nu görmesini istedi. Abdülmuttalib geldiğinde Âmine, hamile iken gördüğü bir rüyada çocuğa “Ahmed” veya “Muhammed” adının verilmesinin söylendiğini hatırlattı. Abdülmuttalib çocuğu kucağına alarak Kâbe’ye götürdü, Allah’a şükretti. Daha […]

İslamiyetin ilk medresesi, Daru’l Erkam nedir? Dârü’l-Erkâm, Peygamber Efendimiz (ASV)in hocalığını yaptığı  ilk medrese, ilk İslâm üniversitesinin adıdır. Darü’l Erkam Hz. Peygamber ile ilk Müslümanların toplanarak bir araya geldikleri evdir. Mekke müşriklerinin baskı, zulüm ve işkencesinin arttığı bir dönemde Efendimiz (ASV) müslümanları rahat bir şekilde toplanacakları bir yer aradığı zamanda ilk müslümanlardan olan Erkam Bin […]